Рубрика: Без рубрики

Русское школьное тв

Выпуск 20. Комитас

Данный выпуск «Русского школьного тв» создан ко дню рождения великого армянского духовного песнопевца, создателя армянской национальной духовной музыки․ Выпуск посвящен творчеству и наследию Комитаса․

В данном выпуске говорится о том как в образовательном комплексе «Мхитар Себастаци» преподается наследие Комитаса, как наши ученики изучают и распространяют ценности, доставшиеся нам․

Участники выпуска — Эва Петросян, Мария Бабаджанян, Даниель Арутюня, Ани Багдасарян, Мари Мухдусян, Самвел Абгарян․

Рубрика: Без рубрики

Отчет за сентябрь

Путешествие к водопаду Гехарот (В День знаний)

Русское радио ,,Эхо поэзии,,

Русское школьное тв

Проверенные работы флешмоба Средней школы — 62

Проверенные работы флешмоба Старшей школы —

Средняя школа

Старшая школа

Работа над периодическим изданием ,,Калейдоскоп,,

Статья для журнала ,,Дпир,,։ ,,Проект ,,Производственный туризм,, как активный инструмент реализации школьного обучения,,

Рубрика: Без рубрики

Отчет деятельности Средней школы

Темы для обсуждения и пьсменные работы

«Мое место в этом мире»

Тигран Сахателян 8-7 класс

Наре Хачатрян 7-7 класс

Ани Еисахоли 7-7 класс

Все на свете боится времени, а время боится пирамид

Моника Товмасян 8-4 класс

Астхик Варсанян 8-4 класс

Ануш Ованисян 8-7 класс

Мариана Григорян 8-4 класс

К чему приводит свобода слова

Мари Ахабекян 7-3 класс

Тигранян Анаит 7-3 класс

Рубрика: Без рубрики

«Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջություն» նախագծի արդյունքներ

«Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջություն» նախագծի շրջանակներում մեր կողմից համակարգված և հավաքագրված նյութերի արդյունքները տարատեսակ երանգներ, տեսք և ուղղություններ ստացան՝ զեկույցներ, վարպետաց դասեր, հոդվածներ, քերականական վարժություններ, ծրագրի շրջանակներում ճամփորդությունների հաշվետվություններ, TV-ի թողարկումներ և այլն։

«Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջություն» նախագծի արդյունքներին մանրամասն ծանոթանալու համար, խնդրում ենք անցնել «Արդյունքների ամփոփում» բաժին, սեղմելով տվյալ հղումը:

Ռուսալեզու TV-ի թողարկումներ

Ճանաչում ենք Արցախը

Այցելում ենք «Դիլիջան» գարեջրի գործարան

Արհեստի հետևից դեպի Գյումրի

Ազգագրական օրեր՝ դեպի գորգագործարան

Գրավոր հաշվետվություններ

Ուղևորություններ դեպի «Տերյան տարազ արտ» և «Թուֆենկյան» գորգագործական արհեստանոց.

 Այցելություն «Կոկա Կոլա Արմենիա» գործարան.

Այցելություն Քոլեջի գինու դպրոց

Այցելություն «Darget» գարեջրի գործարան

Այցելություն Ենոքավան գյուղում գտնվող Բերկրի գաստրո բակ

Այցելեցինք Լոռու տեխնոպարկը

Այցելում ենք Արենի գյուղի գինետունը

Լավաշթխիկ Բջնիում

Рубрика: Без рубрики

Русское радио ,,Эхо поэзии,,

Выпуск 18 ,,Значение Чаренца и Терьяна,,

В данном выпуске ученики Средней школы комплекса ,,Мхитар Себастаци,, представляют значимость стихов двух гениев армянской поэтической мысли — стихи Чаренца и Терьяна, которые неразрывны от армянской действительности, слова которых не знают себе равных, слова, которые отражают цвет армянского народа, его боль и самосознание․ Чаренц и Терьян в своих стихах, внедряя символику разных полюсов — жизни и смерти, печали и радости, белого и черного , показывают, что жизнь переменчива, жизнь непредсказуема и спонтанна․․․ Но она прекрасна во всех своих проявлениях, она прекрасна, когда есть за что переживать и за что сражаться․ Родина Армения — вот она героиня всех стихов Чаренца и Терьяна․

В выпуске принимали участие — Моника Товмасян 8-4 класс, Ани Еисахоли 7-7 класс, Катрин Харибян 7-7 класс, Генрих Карапетян 7-6 класс, Гор Григорян 7-9 класс.

Рубрика: Без рубрики

«Տարվա  լավագույնները» մրցույթ հանրակրթական և նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների համար 

,,Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջություն,, նախագիծ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից իրականացվող «Տարվա լավագույնները» 2022

մրցույթի նրկայացվող ծրագրի սեղմագիր

Ծրագրի անվանումը«Արտադրական  և արդյունաերական զբոսաշրջություն»
ԱնվանակարգըՀանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչական լավագույն ծրագիր կամ նախաձեռնություն
Ծրագրի ընդհանուր նկարագիր«Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջությունը» շուրջտարյա դպրոցական նախագիծ է, որը հիմնված է այլընտրանքային կրթական ծրագրի վրա։ «Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջություն» նախագիծը նպատակ ունի սնել և զարգացնել դպրոցական արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջությունն այսօր Հայաստանում՝ շրջելով երկրով մեկ, զարգացնելով սովորողների հետաքրքրությունը զբոսաշրջության, պրոֆեսիոնալ դպրոցական զբոսավարի մասնագիտության նկատմամբ, որպեսզի ապագայում մեր սովորողները կարողանան ցույց տալ ողջ աշխարհին, որ Հայաստանի արտադրությունն ու արդյունաբերությունը ոչ մի կերպ չեն զիջում այլ երկրներին, այլ, ընդհակառակը, նրա այցեքարտն են։ «Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջություն» նախագիծը կոչված է սովորողներին ցույց տալու Հայաստանի մարզերում արդյունաբերական արտադրության սոցիալ-տնտեսական պայմանների արդիականությունն ու կարևորությունը, լուծելու տեխնոլոգիայի խնդիրները, դժվարությունները, աշխատանքի կազմակերպման և պլանավորման ուղիները, զարգացման հեռանկարները։ Նախագիծը նպատակ ունի խթանել ժամանակակից սովորողների հետաքրքրությունը այնպիսի մասնագիտությունների նկատմամբ, ինչպիսիք են ճարտարագիտությունը, տեխնոլոգիան, ոսկերիչությունը, գորգագործությունը, ատաղձագործությունը և շատ այլ մասնագիտություններ, որոնք կարող են մոռացության մատնվել երիտասարդների կողմից այդ մասնագիտությունների պահանջարկի բացակայության պատճառով: Այցելելով արդյունաբերական և արտադրական օբյեկտներ, ուսումնասիրելով, վերլուծելով այս ոլորտների մասնագետների աշխատանքը՝ սովորողներին կարող ենք ցույց տալ այս մասնագիտությունների զարգացման կարևորությունն ու հեռանկարները, դրանց անփոխարինելիությունը։
Ծրագրի նպատակ և խնդիրներՆպատակներ՝  1.Սովորողներին ծանոթացնել ՀՀ և տարածաշրջանի պետությունների արտադրական և արդյունաբերական գործունեության սոցիալ-տնտեսական պայմաններին, խնդիրներին, աշխատանքների կազմակերպման և պլանավորման եղանակներին, այդ ոլորտների զարգացման հեռանկարներին, դրանց կարևորությանը մարդու և հասարակության կյանքում: 2.Հարստացնել բառապաշարը թիրախային լեզվով (այս դեպքում՝ ռուսերեն) և զարգացնել հարցազրույցի ձևաչափում սեփական մտքերը համահունչ արտահայտելու կարողությունը: 3.Խթանել ժամանակակից սովորողների հետաքրքրությունը այնպիսի մասնագիտությունների նկատմամբ, ինչպիսիք են ճարտարագիտությունը, տեխնոլոգիան, ոսկերիչությունը, գորգագործությունը, ատաղձագործությունը և շատ այլ մասնագիտություններ, որոնք կարող են մոռացության մատնվել երիտասարդների կողմից այդ մասնագիտությունների պահանջարկի բացակայության պատճառով: Այցելելով արդյունաբերական և արտադրական օբյեկտներ, ուսումնասիրելով, վերլուծելով այս ոլորտների մասնագետների աշխատանքը՝ սովորողներին կարող ենք ցույց տալ այս մասնագիտությունների զարգացման կարևորությունն ու հեռանկարները, դրանց անփոխարինելիությունը։ 4.Կազմակերպել տեսությունը պրակտիկայի հետ կապելու դիդակտիկ սկզբունքի իրականացումը, քանի որ գործնական գործունեության ընթացքում սովորողները անմիջականորեն ծանոթանում են ուսումնասիրվող առարկաներին և երևույթներին: Խնդիրներ՝  1.Ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության սննդի և թեթև արդյունաբերության ձեռնարկությունների (և ոչ միայն) մասին տեղեկատվությունը` հագուստի արտադրության, գինու, կոնյակի և գարեջրի գործարանների, հրատարակչությունների, տեխնոլոգիական պարկերի, գիտաարտադրական համալիրների, արտադրամասերի և այլն: 2.Պարտադիր հիմնավորում՝ ի՞նչ նպատակով ենք գնում էքսկուրսիաների. Նախօրոք, նախքան ուսումնասիրվող օբյեկտներ գնալը, սովորողները իրենց բլոգներում պետք է տան առնվազն ամենաընդհանուր տեղեկատվությունն այն ձեռնարկությունների մասին, որոնք նրանք այցելում են:
Ակնկալվող արդյունքներ«Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջություն» նախագիծը, սահմանելով բազմաթիվ հեռանկարային նպատակներ և խնդիրներ, իր վերջնական արդյունքում ենթադրում է, որ սովորողները կուսումնասիրեն հայաստանյան արտադրության և արդյունաբերության գործունեության հիմունքները։ Նախագիծն իր վերջնական փուլում ենթադրում է սովորողների մեջ ձևավոել ​կարևորագույն որակներ՝ տոկունություն, համախմբվածություն, թիմային աշխատանք, սեր հայրենիքի հանդեպ։ ,,Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջություն,, նախագծի շրջանակներում սեբաստացի սովորողների կողմից իրականացված ճամփորդական պատումները, տեսանյութերը, ռեպորտաժները, որտեղ լուսաբանվում են արհեստանոցների, արդյունաբերական, արտադրական օբյեկտների գործունեությունը շրջայցերի ընթացքում, ավարտին հացնելուն պես, որպես վերջնական արդյունք, դառնւմ են ,,Մխիթար Սեբաստացի,, կրթահամալիրի ռուսալեզու դպրոցական TV-ի թողարկման մաս: ,,Արտադրական և արդյունաբերական,, զբոսաշրջություն նախագիծը բացառիկ հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու յուրաքանչյուր սովորողի անհատականությունը: Շրջայցերի ընթացքում դուք կարող եք ծանոթանալ  սովորողի հետաքրքրություններին, մարդկային որակներին, նրա հուզական բաղադրիչներին։ Այս ամենը բացահայտվում է կենդանի շփման մեջ՝ իր համար հետաքրքիր ու նոր միջավայրում։ «Արտադրական և ադյունաբերական զբոսաշրջություն» նախագիծը գիտության հիմունքներն ուսումնասիրելու լավ հնարավորություն և միջոց է, որը տեսական գրքային գիտելիքները դարձնում է կոնկրետ՝ կապված տեղի և ժամանակի հետ։    
Ծրագրի իրականացման պլան«Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջություն» նախագիծն ունի իրականացման իր փուլերը։ նախապատրաստական, հիմնական, ամփոփում. Դասարանում նախապատրաստական ​​փուլի ընթացքում լուսաբանվում են հետևյալ կետերը. Նախապատրաստական աշխատանք՝ Դասարանային աշխատանքը ներառում է տեղեկատվության ուսումնասիրություն այն մասին, թե ինչ են արտադրությունն ու արդյունաբերությունը, այդ ոլորտների ինչպիսի տեսակներ կան (այդ թվում՝ Հայաստանում), ինչն է ընդհանուր դրանց միջև։ Դասարանում ուսուցիչը ընդհանուր տեղեկություններ է տալիս (ուսումնասիրվող օտար լեզվով) ապագա այցելության օբյեկտի մասին։ Սովորողները, զարգացնելով որոնողական հմտությունը, ինտերնետում ավելի մանրամասն տեղեկություններ են գտնում այցելվող օբյեկտի մասին։ Աշխատում են սովորողները տվյալ սկզբունքով, տալով պատասխաներ այս հարցերին։ Սովորողները նաև աշխատում են անծանոթ բառերի հետ, դրանցով կազմում նախադասություններ ռուսերենով, այնուհետև համահունչ տեքստ, կատարում են քերականական աշխատանքներ: Հիմնական փուլը ճամփորդություն-էքսկուրսիայի իրականացումն է։ Հենց էքսկուրսիայի ընթացքում է կազմակերպվում տեսության և պրակտիկայի կապի դիդակտիկ սկզբունքի իրականացումը, քանի որ գործնական գործունեության ընթացքում սովորողներն անմիջականորեն ծանոթանում են ուսումնասիրվող առարկաներին և երևույթներին։ Նախագծի ամփոփում՝ Սովորողները համակարգում են հավաքագրված, ստացված նյութերը, պատրաստում են հաղորդագրություններ, տեսանյութեր, ֆիլմեր, ռեպորտաժներ, գրում հոդվածներ էքսկուրսիայի մասին, տեղադրում իրենց բլոգներում, այնուհետը ուսուցիչը այդ նյութերը տանում է  դպրոցական ենթակայք, որպեսզի դպրոցի մյուս սովորողները, ուսուցչական կազմը կարողանա ծանոթանան նախագծի արդյունքներին։
Շարունակականության ապահովումՄասնագիտացված արտադրական և արդյունաբերական դպրոցական զբոսաշրջությունը Հայաստանում շատ թերի է զարգացած, քանի որ առաջնահերթությունը հաճախ տրվում է հայրենագիտական զբոսաշրջությանը, այն էլ մեծահասակների շրջանում։ ,,Մխիթար Սեբաստացի,, կրթահամալիրում այսօր որոշակի քայլեր ենք ձեռնարկում այս ուղղությամբ։ Նոր 2022-2023 ուսումնական տարում կրթահամալիրի Քոլեջի ուսանողների հետ նախատեսում ենք ,,Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջություն,, նախագծի շրջանակներում կազմակերպել մի շարք համագործակցային հանդիպումներ, որտեղ ,,Զբոսաշրջություն,, բաժինի ուսանողները հանդես կգան որպես ռուսախոս զբոսավարներ, ներկայացնելով միջին տարիքի սովորողներին (մեր կրթահամալիի, կլամ այլ երևամյան, համայնքնային դպրոցների սովորողներին) հայաստանյան արտադրական և արդյունաբերական օբյեկտներից որևէ մեկը։ Մյուս ոչ պակաս կարևոր ծրագիրը, որը այս 2022-2023 ուսումնական տարում ցանկանում ենք իրագործել կապված է դպրոցականների և ուսանողների համար արդյունաբերական զբոսաշրջության անվճար ծառայությունների տրամադրման գործընթացի հետ: Այս ծրագիրը հիմնականում պետք է հետաքրքիր լինի ձեռնարկություններին, գործարաններին, ձեռներեցներին, քանի որ դա կարող է նպաստել ապրանքանիշի առաջխաղացմանը, երիտասարդ և խոստումնալից կադրերի պատրաստմանը, ովքեր որոշ ժամանակ անց կցանկանան վերադառնալ դեպի արտադրական կամ արդյունաբերական օբյեկտ ոչ թե որպես զբոսաշրջիկ, այլ արդեն որպես կայացած մասնագետ, օրինակ՝ զբոսավար: Այս խնդրով այսօր պետք է զբաղվեն ոչ միայն նախարարությունները, ձեռնարկությունները, այլև դպրոցներն ու սովորողների ծնողները։   Այսօրվա աշակերտին պետք է սովորեցնել խորացնել հայացքը, փնտրել անառիկ ուղիներ, որոնք կօգնեն նրան ապագայում ոչ միայն իրեն պահանջված մասնագետ զգալ, ոչ միայն օգտակար լինել հասարակությանը, այլև ստեղծել մի հասարակություն, որը հայտնի կլինի իր գիտելիքներով, հմտություններով և ձեռքբերումներով արտադրության, զբոսաշրջության, ճարտարագիտության և գիտության ոլորտներում։  
Ծրագրի սահիկաշար (կցել ակտիվ հղումը)«Արտադրական և արդյունաբերական զբոսաշրջություն»

*Ծանոթություն

Ծրագրի սեղմագրի ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցի 5 էջը։

Ծրագրի սահիկաշարը հղման տեսքով ներկայացնելը պարտադիր պահանջ է։

Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչվելու դեպքում՝ ծրագրի սահիկաշարը ենթակա է հրապարակման։

Рубрика: Без рубрики

День знаний у водопада Гехарот

Первого сентября, в день знаний, мы с преподавателем географии — Гаяне Саргсян и с учениками средней школы совершили поездку к водопаду Гехарот. Нашей первой остановкой явилось село Арагац, откуда мы продолжили путь уже на грузовике приблизительно 14 киломеиров, а затем пешим ходом миновали еще 2 км․․․ И тут мы уидели водопад Гехарот.

Холодные воды водопада Гехарот берут свое начало из кратера горы Арагац и спускаются с высоты 25 метров. Гехарот включен в список памятников РА.

Водопад Гехарот — место, где время останавливается, место, где ты можешь остаться со своими мыслями наедине и все время поражаться тому насколько этот мир красив и бесподобен․