Рубрика: Без рубрики

Երբ ընտանեկան խոհանոցը մտնում է պարտեզ

Ժամանակահատված՝ Մայիսի 17, ժամը 11։30 — 12:30

Նախագծի իրականացմա վայրը` Քոլեջ-պարտեզ

Մասնակիցներ՝ 2-4 տարեկան քոլեջիկներ, Միջին դպրոցի սովորողներ, դաստիարակներ, ծնողներ

Պատասխանատուներ՝ Գայանե Ավետիսյան, Գոհար Բեշլիյան, Անի Ավետիսյան

Խնդիրները՝

1.Տարածել ընտանեկան ուտեստները,
2.զարգացնել խոհարական հմտությունները
3.կշռել, հետազոտել, համտեսել, դիտարկել

Ընթացքը՝

Ծնողները ընտրում են ընտանեկան ուտեստներից որևէ մեկը և սկսում են պատրաստել: Ընթացքում պատմում են իրենց ընտանիքի ամենասիրելի ու հաճախակի պատրաստվող ուտեստի մասին, ընտանեկան սովորույթների, ավանդույթների։

Արդյունքում ՝

 Սաները կհամտեսեն իրենց համար նոր ուտեստ, կանցկացնեն ուրախ ու քաղցր օր ծնողի և դաստիարակների հետ։ Արդյունքները կհրապարակվեն բլոգում։

Рубрика: Без рубрики

На шаг ближе к природе

30 апреля во всех регионах, городах, селах Армении государственное объявлен днем субботника, днем чистки и ухода за окружающей средой.

Для комплекса ,,Мхмтар Себастаци,, субботники — дело каждодневное. Каждое утро учителя, ученики ухаживают за средой комплекса, следят за порядком и чистотой. 30 апреля стало особым днем флешмоба. Все ученики и учителя школ комплекса ,,Мхитар Себастаци,, с 11 часов утра начали сажать деревья, тем самым приближаясь к природе еще ближе, внося свою лепту в озеленение нашей планеты. Сажать деревья -дело благородное, дело чести, способ полюбить свою страну еще больше.